Úvodní stránka » Trávníky bytové družstvo - aktuálně

INFORMATIVNÍ DESKA - A K T U A L I T Y :

V záložce AKTUALITY je zveřejněn zápis ze shromáždění delegátů družstva dne 16.5.2023. 

(30.5.2023)

*************************************************************

V záložce AKTUALITY je v souladu ze zákonem o obchodních korporacích vyvěšena pozvánka na shromáždění delegátů družstva. Podklady k pozvánce jsou k dispozici v sekretariátu družstva.  Pozvánka se týká výhradně řádně zvolených delegátů družstva. 

(5.5.2023)

*********************************************************************************************************************

Datové schránky

V těchto dnech jsou již rozesílány obálky členům výborů SVJ s přístupovými údaji k novým datovým schránkám. Připomínáme, že v případě zájmu SVJ o správu datové schránky je nutno uzavřít smlouvu o této službě a dodat přístupové údaje. Vyřizuje pí Bukovjanová, sekretariát družstva, tel. 577 116 404. 

(16.1.2023) 

******************************************************************

Po dobu nemocnosti pí Pavelčíkové (mzdová účtárna) zastupuje Ing. Chlud, dveře č. 309. Prosíme o maximální využívání mailové korespondence na adrese mzdy@travnikybd.cz, je vyřizována průběžně.   

(16.1.2023)

*******************************************************************

Úřední hodiny v období 26. - 30. 12.2022 se ruší. 

(19.12.2022)

********************************************************************************************************************************

V těchto dnech zodpovídáme dotazy na výpadek položky " elektrická energie" na rozpisu SIPO za říjen. Přes webové stránky Vašich dodavatelů lze zjistit, že se jedná o realizaci státní podpory pro vysoké ceny energie. Zaznamenali jsme tyto dva možné postupy: 

a) vynulování zálohy v říjnu a v dalším měsíci ponížení původní zálohy

b) rovnoměrné ponížení záloh ve všech zbývajících měsících roku

Konkrétní situaci by Vám měl zodpovědět Váš dodavatel energie (EOIN, INOGY atd.), resp. lze očekávat písemné oznámení v této věci. 

Týká se elektrické energie v bytech. 

(7.10.2022)

**************************************************************************

Dne 4.7.2022 (pondělí) se ruší úřední hodiny družstva z důvodu čerpání dovolených. Děkujeme za pochopení. 

(20.6.2022)

***************************************************************************

V záložce AKTUALITY je navěšen dokument SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dle tohoto vzoru bude doplněn smluvní vztah mezi družstvem a jednotlivými SVJ. Podrobnosti budou sděleny na schůzkách s předsedy SVJ (26.4. a 28.4.2022)

(13.4.2022)

********************************************************************************************************************************

Informace k výpadku služeb banky SBERBANK: 

1. Bytové družstvo NEMÁ žádné vklady u této banky, likvidita a finanční schopnost družstva není nijak dotčena.

2. Družstvo nebude odesílat žádné platby na účty u této banky. Kdo má nastaven příjem  plateb na účet Sberbank (např. odměny, vyúčtování služeb), kontaktujte příslušné oddělení družstva. 

(1.3.2022)

**********************************************************************************************************************************

Podmínky konání schůzí - leden 2022

     Aktuální podmínky pro konání domovních schůzí naleznete v záložce AKTUALITY.

(31.1.2022)

*******************************************************************************************************************************


Kontakt

TRÁVNÍKY, bytové družstvo Otrokovice
Příčná 1541, 765 02 Otrokovice
+420 577 116 400
00048852
DIČ CZ00048852
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr. XXXIV 54

Oblíbené odkazy