Úvodní stránka » Trávníky bytové družstvo - aktuálně

INFORMATIVNÍ DESKA - A K T U A L I T Y :

V těchto dnech zodpovídáme dotazy na výpadek položky " elektrická energie" na rozpisu SIPO za říjen. Přes webové stránky Vašich dodavatelů lze zjistit, že se jedná o realizaci státní podpory pro vysoké ceny energie. Zaznamenali jsme tyto dva možné postupy: 

a) vynulování zálohy v říjnu a v dalším měsíci ponížení původní zálohy

b) rovnoměrné ponížení záloh ve všech zbývajících měsících roku

Konkrétní situaci by Vám měl zodpovědět Váš dodavatel energie (EOIN, INOGY atd.), resp. lze očekávat písemné oznámení v této věci. 

Týká se elektrické energie v bytech. 

(7.10.2022)

**************************************************************************

Dne 4.7.2022 (pondělí) se ruší úřední hodiny družstva z důvodu čerpání dovolených. Děkujeme za pochopení. 

(20.6.2022)

***************************************************************************

V záložce AKTUALITY je navěšen dokument SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dle tohoto vzoru bude doplněn smluvní vztah mezi družstvem a jednotlivými SVJ. Podrobnosti budou sděleny na schůzkách s předsedy SVJ (26.4. a 28.4.2022)

(13.4.2022)

********************************************************************************************************************************

Informace k výpadku služeb banky SBERBANK: 

1. Bytové družstvo NEMÁ žádné vklady u této banky, likvidita a finanční schopnost družstva není nijak dotčena.

2. Družstvo nebude odesílat žádné platby na účty u této banky. Kdo má nastaven příjem  plateb na účet Sberbank (např. odměny, vyúčtování služeb), kontaktujte příslušné oddělení družstva. 

(1.3.2022)

**********************************************************************************************************************************

Podmínky konání schůzí - leden 2022

     Aktuální podmínky pro konání domovních schůzí naleznete v záložce AKTUALITY.

(31.1.2022)

*******************************************************************************************************************************

ÚŘEDNÍ HODINY V TÝDNU OD 27.12. DO 31.12.2021 SE RUŠÍ. 

V případě naléhavé potřeby přítomnosti našeho zaměstnance je nutno schůzku sjednat telefonicky předem. 

**************************************************************************

Zápis ze shromáždění delegátů (říjen 2021) naleznete v záložce AKTUALITY. 

Nově přijaté stanovy družstva naleznete v záložce DRUŽSTVO. 

(12.11.2021)

**************************************************************************************************************************************************************************

Podmínky pro konání schůzí - platné od 1.11.2021

Podrobné aktuální podmínky naleznete v záložce AKTUALITY. 

(25.10.2021)

**************************************************************************************************************************************

Informace k platbám záloh pro firmu BOHEMIA ENERGY, pokud jsou součástí INKASA: tyto platby budo ze strany České pošty zrušeny od 11/2021. Informaci vydalo inkasní oddělení České pošty. 

(15.10.2021)

*****************************************************************************************************************************************************************************

Podmínky pro konání schůzí – platné od 1.8.2021

Podrobné aktuální podmínky naleznete v záložce AKTUALITY. 

(16.8.2021)

*****************************************************************************************************************************************

Podmínky pro konání schůzí – platné od 8.6.2021

Novinkou je možnost prokázat bezinfekčnost také testováním na místě pomocí testů určených k sebetestování a laickému testování.

Další možností je doložit potvrzení zaměstnavatele o tom, že dotyčná osoba jako zaměstnanec absolvovala nejdéle před 72 hodinami test u zaměstnavatele s negativním výsledkem.

Potvrzení zaměstnavatele je možné nahradit i čestným prohlášením účastníka.

Totéž platí pro testování ve školách.

Tímto způsobem se sjednocují podmínky pro konání různých akcí nebo poskytování služeb a konání schůzí se o poznání zjednodušuje.

 

Ochrana dýchacích cest

8.6.2021 se rovněž mění pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Na schůzích a v kancelářích BD postačuje kromě respirátoru i jen zdravotnická obličejová maska (nikoli látková rouška).

Funguje-li ale kancelář jako provozovna služeb, měly by být vstupující osoby vybaveny respirátorem.

Ochrana dýchacích cest již není třeba na pracovišti, kde nedochází ke kontaktu s jinými osobami než se spolupracovníky. Toto uvolnění ale neplatí pro Jihočeský, Liberecký a Zlínský kraj.

Zaměstnavatelé jsou i nadále povinni vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest.

(9.6.2021)

********************************************************************************************************************************

PODMÍNKY SCHŮZÍ SVJ A SAMOSPRÁV DRUŽSTVA platné k 31.5.2021 naleznete v záložce AKTUALITY. 

(2.6.2021)

*********************************************************************************************************************************

Výsledky voleb do představenstva družstva a kontrolní komise jsou zveřejněny v záložce AKTUALITY. 

(2.6.2021)

*******************************************************************************************************************************************

Informace o novém mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (s platností od 17.5.2021): 

Nadále již nebude třeba dodržovat mezi účastníky schůzí vzdálenost 2 metry. Účastníci (v počtu nad 10 osob) mají být usazeni tak, aby mezi nimi bylo vždy jedno volné sedadlo (naplatí pro osoby ze společné domácnosti). 

I nadále je však třeba dokládat absolvování testu s negativním výsledkem (RT-PCR test před max. 7 dny a POC test před max. 72 hdinami) nebo potvrzení o očkování či potvrzení o prodělaném onemocnění v posledních 90 dnech (čl. 17 a 18. mimořádného opatření). 

(18.5.2021)

***************************************************************************

Do záložky AKTUALITY je navěšena výzva k rozhodnutí v režimu "PER ROLLAM" delegátům družstva 

(4.5.2021)

*************************************************************************************************

Způsob rozhodování zvolených delegátů družstva v režimu PER ROLLAM je popsán v souboru záložky AKTUALITY. 

(21.4.2021)

*************************************************************************************************

O momentálně platných podmínkách pro organizaci domovních schůzí v režimu nouzového stavu Vás informujeme v záložce AKTUALITY. 

(16.2.2021)

****************************************************************************

Na základě aktuálně zpřísněných podmínek pro osobní komunikaci omezujeme úřední hodiny družstva pouze na pondělí a středu, tj platí 

PONDĚLÍ       9,00 - 11,0  hod.         13,00 - 15,00 hod. 

STŘEDA        9,00 - 11,00 hod.         13,00 - 17,00 hod. 

Pokladní hodiny zůstávají beze změny. Vstup pouze s nasazeným respirátorem.

Děkujeme za pochopení. 

(21.10.2020)     

****************************************************************************

Podzimní setkání s předsedy výborů nebude za současných  restriktivních opatření možné. Připravujeme písemný materiál k aktuálním tématům, který rozešleme výborům a samosprávám na přelomu období říjen-listopad.                                                           (14.10.2020)

****************************************************************************

Zápis ze shromáždění delegátů je zveřejněn v záložce AKTUALITY. 

(14.10.2020)

****************************************************************************

Oznámení personální změny: do oddělení vyúčtování nastoupila paní Lucie Dvorská, do důchodu odchází paní Anna Polešovská. 

****************************************************************************

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ družstva proběhne v termínu 8.9.2020, v 15,30 hod. v prostorách KD BESEDA Otrokovice. Pozvánky zvoleným delegátům budou zavčas rozeslány. Shromáždění jsou oprávněni se zúčastnit pouze řádně zvolení delegáti. Podklady pro jednání, tj. pozvánku, zprávu o hospodaření a návrh usnesení naleznete v záložce AKTUALITY. 

****************************************************************************

Sdělujeme, že pravidelné jarní setkání s předsedy výborů a samospráv nahrazujeme tento rok písemnou informací o novinkách z oblasti právní - technické - ekonomické. Samozřejmě nosným tématem jsou ANTIVIROVÁ OPATŘENÍ. Soubor s tímto tématem otevřete pod záložkou AKTUALITY. 

****************************************************************************


Kontakt

TRÁVNÍKY, bytové družstvo Otrokovice
Příčná 1541, 765 02 Otrokovice
+420 577 116 400
00048852
DIČ CZ00048852
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr. XXXIV 54

Oblíbené odkazy