Úvodní stránka » Trávníky bytové družstvo - aktuálně

INFORMATIVNÍ DESKA - A K T U A L I T Y :

V záložce AKTUALITY je zveřejněn zápis ze shromáždění delegátů družstva v květnu 2024. 

(4.6.2024)

**************************************************************************************************************************

V záložce AKTUALITY je v souladu ze zákonem o obchodních korporacích vyvěšena pozvánka na shromáždění delegátů družstva. Podklady k pozvánce jsou k dispozici v sekretariátu družstva.  Pozvánka se týká výhradně řádně zvolených delegátů družstva. 

(6.5.2024)

******************************************************************************************************************************************************

Omezení úředních hodin : v termínu 27. - 28.12.2023 se ruší úřední hodiny družstva. Děkujeme za pochopení. 

(21.12.2023)

********************************************************

Kdo řešíte nebo se zajímáte o problematiku vnější KLIMATIZACE nebo VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ, naleznete podmínky pro instalaci těchto zařízení pod záložkou KE STAŽENÍ/OPRAVY V BYTĚ. 

(20.9.2023)

********************************************************************************************************

Zaznamenali jsme vyšší aktivitu pojišťovny VZP, kdy prostřednictvím datových schránek upozorňuje na zahájení kontroly u SVJ a touto cestou žádá o předložení dokumentů ke kontrole. Pokud tyto výzvy nebudou předávány na družstvo, nemůžeme nijak konat a přebírat zodpovědnost za řádné splnění povinností a lhůt. Týká se to těch SVJ, které si datové schránky obhospodařují samy. 

(21.8.2023)

*****************************************************************************************************************

Upozorňujeme SVJ, která mají sjednán on-line přístup ke svým dokumentům, že jim již nebudeme zasílat čtvrtletní výkazy domu (fond oprav) v papírové formě.

(21.8.2023)

******************************************************************************************************************

V záložce AKTUALITY je zveřejněn zápis ze shromáždění delegátů družstva dne 16.5.2023. 

(30.5.2023)

*************************************************************

V záložce AKTUALITY je v souladu ze zákonem o obchodních korporacích vyvěšena pozvánka na shromáždění delegátů družstva. Podklady k pozvánce jsou k dispozici v sekretariátu družstva.  Pozvánka se týká výhradně řádně zvolených delegátů družstva. 

(5.5.2023)

*********************************************************************************************************************

Datové schránky

V těchto dnech jsou již rozesílány obálky členům výborů SVJ s přístupovými údaji k novým datovým schránkám. Připomínáme, že v případě zájmu SVJ o správu datové schránky je nutno uzavřít smlouvu o této službě a dodat přístupové údaje. Vyřizuje pí Bukovjanová, sekretariát družstva, tel. 577 116 404. 

(16.1.2023) 

******************************************************************

Po dobu nemocnosti pí Pavelčíkové (mzdová účtárna) zastupuje Ing. Chlud, dveře č. 309. Prosíme o maximální využívání mailové korespondence na adrese mzdy@travnikybd.cz, je vyřizována průběžně.   

(16.1.2023)

*******************************************************************

Úřední hodiny v období 26. - 30. 12.2022 se ruší. 

(19.12.2022)

********************************************************************************************************************************

V těchto dnech zodpovídáme dotazy na výpadek položky " elektrická energie" na rozpisu SIPO za říjen. Přes webové stránky Vašich dodavatelů lze zjistit, že se jedná o realizaci státní podpory pro vysoké ceny energie. Zaznamenali jsme tyto dva možné postupy: 

a) vynulování zálohy v říjnu a v dalším měsíci ponížení původní zálohy

b) rovnoměrné ponížení záloh ve všech zbývajících měsících roku

Konkrétní situaci by Vám měl zodpovědět Váš dodavatel energie (EOIN, INOGY atd.), resp. lze očekávat písemné oznámení v této věci. 

Týká se elektrické energie v bytech. 

(7.10.2022)

**************************************************************************

Dne 4.7.2022 (pondělí) se ruší úřední hodiny družstva z důvodu čerpání dovolených. Děkujeme za pochopení. 

(20.6.2022)

***************************************************************************

V záložce AKTUALITY je navěšen dokument SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dle tohoto vzoru bude doplněn smluvní vztah mezi družstvem a jednotlivými SVJ. Podrobnosti budou sděleny na schůzkách s předsedy SVJ (26.4. a 28.4.2022)

(13.4.2022)

********************************************************************************************************************************


Kontakt

TRÁVNÍKY, bytové družstvo Otrokovice
Příčná 1541, 765 02 Otrokovice
+420 577 116 400
00048852
DIČ CZ00048852
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr. XXXIV 54

Oblíbené odkazy