INFORMATIVNÍ DESKA - A K T U A L I T Y :

Dne 4.7.2022 (pondělí) se ruší úřední hodiny družstva z důvodu čerpání dovolených. Děkujeme za pochopení. 

(20.6.2022)

***************************************************************************

V záložce AKTUALITY je navěšen dokument SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dle tohoto vzoru bude doplněn smluvní vztah mezi družstvem a jednotlivými SVJ. Podrobnosti budou sděleny na schůzkách s předsedy SVJ (26.4. a 28.4.2022)

(13.4.2022)

********************************************************************************************************************************

Informace k výpadku služeb banky SBERBANK: 

1. Bytové družstvo NEMÁ žádné vklady u této banky, likvidita a finanční schopnost družstva není nijak dotčena.

2. Družstvo nebude odesílat žádné platby na účty u této banky. Kdo má nastaven příjem  plateb na účet Sberbank (např. odměny, vyúčtování služeb), kontaktujte příslušné oddělení družstva. 

(1.3.2022)

**********************************************************************************************************************************

Podmínky konání schůzí - leden 2022

     Aktuální podmínky pro konání domovních schůzí naleznete v záložce AKTUALITY.

(31.1.2022)

*******************************************************************************************************************************

ÚŘEDNÍ HODINY V TÝDNU OD 27.12. DO 31.12.2021 SE RUŠÍ. 

V případě naléhavé potřeby přítomnosti našeho zaměstnance je nutno schůzku sjednat telefonicky předem. 

**************************************************************************

Zápis ze shromáždění delegátů (říjen 2021) naleznete v záložce AKTUALITY. 

Nově přijaté stanovy družstva naleznete v záložce DRUŽSTVO. 

(12.11.2021)

**************************************************************************************************************************************************************************

Podmínky pro konání schůzí - platné od 1.11.2021

Podrobné aktuální podmínky naleznete v záložce AKTUALITY. 

(25.10.2021)

**************************************************************************************************************************************

Informace k platbám záloh pro firmu BOHEMIA ENERGY, pokud jsou součástí INKASA: tyto platby budo ze strany České pošty zrušeny od 11/2021. Informaci vydalo inkasní oddělení České pošty. 

(15.10.2021)

*****************************************************************************************************************************************************************************

Podmínky pro konání schůzí – platné od 1.8.2021

Podrobné aktuální podmínky naleznete v záložce AKTUALITY. 

(16.8.2021)

*****************************************************************************************************************************************

Podmínky pro konání schůzí – platné od 8.6.2021

Novinkou je možnost prokázat bezinfekčnost také testováním na místě pomocí testů určených k sebetestování a laickému testování.

Další možností je doložit potvrzení zaměstnavatele o tom, že dotyčná osoba jako zaměstnanec absolvovala nejdéle před 72 hodinami test u zaměstnavatele s negativním výsledkem.

Potvrzení zaměstnavatele je možné nahradit i čestným prohlášením účastníka.

Totéž platí pro testování ve školách.

Tímto způsobem se sjednocují podmínky pro konání různých akcí nebo poskytování služeb a konání schůzí se o poznání zjednodušuje.

 

Ochrana dýchacích cest

8.6.2021 se rovněž mění pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Na schůzích a v kancelářích BD postačuje kromě respirátoru i jen zdravotnická obličejová maska (nikoli látková rouška).

Funguje-li ale kancelář jako provozovna služeb, měly by být vstupující osoby vybaveny respirátorem.

Ochrana dýchacích cest již není třeba na pracovišti, kde nedochází ke kontaktu s jinými osobami než se spolupracovníky. Toto uvolnění ale neplatí pro Jihočeský, Liberecký a Zlínský kraj.

Zaměstnavatelé jsou i nadále povinni vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest.

(9.6.2021)

********************************************************************************************************************************

PODMÍNKY SCHŮZÍ SVJ A SAMOSPRÁV DRUŽSTVA platné k 31.5.2021 naleznete v záložce AKTUALITY. 

(2.6.2021)

*********************************************************************************************************************************

Výsledky voleb do představenstva družstva a kontrolní komise jsou zveřejněny v záložce AKTUALITY. 

(2.6.2021)

*******************************************************************************************************************************************

Informace o novém mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (s platností od 17.5.2021): 

Nadále již nebude třeba dodržovat mezi účastníky schůzí vzdálenost 2 metry. Účastníci (v počtu nad 10 osob) mají být usazeni tak, aby mezi nimi bylo vždy jedno volné sedadlo (naplatí pro osoby ze společné domácnosti). 

I nadále je však třeba dokládat absolvování testu s negativním výsledkem (RT-PCR test před max. 7 dny a POC test před max. 72 hdinami) nebo potvrzení o očkování či potvrzení o prodělaném onemocnění v posledních 90 dnech (čl. 17 a 18. mimořádného opatření). 

(18.5.2021)

***************************************************************************

Do záložky AKTUALITY je navěšena výzva k rozhodnutí v režimu "PER ROLLAM" delegátům družstva 

(4.5.2021)

*************************************************************************************************

Způsob rozhodování zvolených delegátů družstva v režimu PER ROLLAM je popsán v souboru záložky AKTUALITY. 

(21.4.2021)

*************************************************************************************************

O momentálně platných podmínkách pro organizaci domovních schůzí v režimu nouzového stavu Vás informujeme v záložce AKTUALITY. 

(16.2.2021)

****************************************************************************

Na základě aktuálně zpřísněných podmínek pro osobní komunikaci omezujeme úřední hodiny družstva pouze na pondělí a středu, tj platí 

PONDĚLÍ       9,00 - 11,0  hod.         13,00 - 15,00 hod. 

STŘEDA        9,00 - 11,00 hod.         13,00 - 17,00 hod. 

Pokladní hodiny zůstávají beze změny. Vstup pouze s nasazeným respirátorem.

Děkujeme za pochopení. 

(21.10.2020)     

****************************************************************************

Podzimní setkání s předsedy výborů nebude za současných  restriktivních opatření možné. Připravujeme písemný materiál k aktuálním tématům, který rozešleme výborům a samosprávám na přelomu období říjen-listopad.                                                           (14.10.2020)

****************************************************************************

Zápis ze shromáždění delegátů je zveřejněn v záložce AKTUALITY. 

(14.10.2020)

****************************************************************************

Oznámení personální změny: do oddělení vyúčtování nastoupila paní Lucie Dvorská, do důchodu odchází paní Anna Polešovská. 

****************************************************************************

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ družstva proběhne v termínu 8.9.2020, v 15,30 hod. v prostorách KD BESEDA Otrokovice. Pozvánky zvoleným delegátům budou zavčas rozeslány. Shromáždění jsou oprávněni se zúčastnit pouze řádně zvolení delegáti. Podklady pro jednání, tj. pozvánku, zprávu o hospodaření a návrh usnesení naleznete v záložce AKTUALITY. 

****************************************************************************

Sdělujeme, že pravidelné jarní setkání s předsedy výborů a samospráv nahrazujeme tento rok písemnou informací o novinkách z oblasti právní - technické - ekonomické. Samozřejmě nosným tématem jsou ANTIVIROVÁ OPATŘENÍ. Soubor s tímto tématem otevřete pod záložkou AKTUALITY. 

****************************************************************************


Kontakt

TRÁVNÍKY, bytové družstvo Otrokovice
Příčná 1541, 765 02 Otrokovice
+420 577 116 400
00048852
DIČ CZ00048852
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr. XXXIV 54

Oblíbené odkazy